Управління організаційної роботи облдержадміністрації
04.08
18:54
Написати листаВерсія для друку


ПОЛОЖЕННЯ
про управління організаційної роботи апарату
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Управління організаційної роботи апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – управління) і підпорядковується заступнику голови – керівникові апарату облдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, цим Положенням.

1.3. Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює організаційне забезпечення виконання вищезазначених нормативних актів.

1.4. Положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції його працівників затверджує заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації.

2. Основні завдання та функції управління

Управління організаційної роботи:

2.1. Здійснює:

1) організаційне забезпечення діяльності облдержадміністрації, взаємодію з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами місцевих рад щодо виконання вимог чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голови облдержадміністрації;

2) разом з іншими структурними підрозділами апарату облдержадміністрації організаційне забезпечення проведення засідань колегії облдержадміністрації, нарад за участю голови облдержадміністрації, заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації;


3) організаційно-методичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад з питань організаційної роботи та надання їм практичної допомоги;
4) оперативний зв’язок та ділові контакти зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області щодо удосконалення форм і методів організаційної роботи;
5) підготовку:
щомісячного та щорічного звітів голови облдержадміністрації про стан справ у Дніпропетровській області до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України;
матеріалів робочих поїздок голови облдержадміністрації до міст та районів області та організацію зустрічей керівництва облдержадміністрації з активами територіальних громад;
проектів розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;
координацію роботи, узагальнення пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату та підготовку перспективних планів засідань колегії облдержадміністрації на рік;
6) щомісячне складання графіків участі представників облдержадміністрації у засіданнях колегій райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, проведення аналізу їх участі у цих засіданнях;
7) координацію роботи, узагальнення пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та формування проектів квартальних планів роботи облдержадміністрації, календарних графіків заходів за участю керівництва облдержадміністрації на місяць та при необхідності внесення змін до них;
8) розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, що надходять до управління, підготовку необхідних інформаційно-довідкових матеріалів, пропозицій з питань, що належать до компетенції управління.

2.2. Координує роботу:

щодо організації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів та референдумів, здійснення контролю за матеріально-технічним забезпеченням їх організації;


з підготовки аналітичних та довідково-інформаційних матеріалів щодо забезпечення робочих поїздок до області вищих посадових осіб держави, формування комплекту необхідних матеріалів.

2.3. Надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії облдержадміністрації з ними для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.4. Забезпечує:

1) організацію, координацію і контроль підготовки структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації, інші заходи за участю керівництва облдержадміністрації;


2) координацію та спрямування взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади області з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, депутатами відповідних місцевих рад на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших регіональних програм;
3) організацію:
участі представників структурних підрозділів облдержадміністрації у засіданнях постійних комісій обласної ради;
роботи гарячої лінії голови облдержадміністрації;
4) підтримку зв’язків і надання методичної та організаційної допомоги народним депутатам України, депутатам місцевих рад у межах своїх повноважень;
5) за дорученням керівництва облдержадміністрації підготовку матеріалів на запити центральних органів виконавчої влади;
6) ведення реєстру консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, що утворюються головою облдержадміністрації.
3. Начальник управління

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації.
Інші працівники управління призначаються та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління.

3.2. Начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління, несе персональну відповідальність за його діяльність, виконання планів роботи та обов’язків, покладених на управління;
затверджує розподіл системних питань організаційної роботи та закріплення працівників управління за містами та районами області, структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади;
забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань;

виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.
4. Права управління

Управління має право:

4.1. Направляти запити та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій інформації, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції управління, та для виконання доручень керівництва облдержадміністрації.

4.2. За погодженням з керівниками структурних підрозділів облдерж-адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування залучати їх працівників для розгляду та вивчення питань, що належать до компетенції управління.

4.3. Вносити на розгляд голови облдержадміністрації проекти розпоряджень, планів заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції управління.

4.4. Брати участь у засіданнях колегій обласної та районних державних адміністрацій, нарадах, сесіях місцевих рад, засіданнях їх виконавчих органів, а також у інших заходах, що проводяться цими органами.

4.5. Організовувати та проводити інструктажі, консультації, семінари, надавати методичні рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій управління.

5. Організація роботи управління

5.1. Організація роботи управління здійснюється відповідно до Регламенту Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Робота проводиться за квартальними планами управління, що затверджуються заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.

5.2. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань:
5.2.1. Взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами відповідних місцевих рад, підприємствами, організаціями, об’єднаннями громадян, що розташовані на території області.
5.2.2. В установленому порядку отримує від структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій відповідні матеріали.
5.2.3. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.


5.3. Діловодство управління ведеться згідно з номенклатурою справ управління.

Заступник голови –
керівник апарату
облдержадміністрації Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: