Відділ адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації
04.08
15:00
Написати листаВерсія для друку

ЗатвердженоРозпорядження голови
облдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ адміністрування Державного реєстру виборців обласної державної адміністрації

1. Відділ адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації (далі – відділ) утворюється у складі апарату облдержадміністрації головою обласної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступникові голови – керівникові апарату облдержадміністрації.

2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).

3.2. Здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців (далі – розпорядник Реєстру).

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у процесі створення і ведення Реєстру.
4.2. Розглядає в установленому Законом України “Про Державний реєстр виборців” порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Реєстру.
4.3. Перевіряє у разі призначення виборів чи референдумів правильність складення списків виборців відділами ведення Реєстру.
4.4. Здійснює контроль за виконанням актів розпорядника Реєстру відділами ведення Реєстру.
4.5. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


5. Відділ має право:
5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від відділів ведення Реєстру та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ не має права доступу до бази даних Реєстру.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Структура відділу, чисельність працівників та Положення про відділ затверджується головою облдержадміністрації.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.

10. Начальник відділу:

10.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
10.2. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу.
10.3. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

11. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації та начальника відділу.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: