Положення про управління по роботі зі зверненнями громадян
12.03
15:47
Написати листаВерсія для друкуДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 24 січня 2013 року № Р-37/0/3-13

Про затвердження Положення
про УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ
ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року №Р-830/0/3-12 „Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами та доповненнями), від 20 грудня 2012 року №Р-954/0/3-12 „Про впорядкування структури апарату облдержадміністрації” та від 11 січня 2013 року №Р-15/0/3-13 „Про затвердження Положення про АПАРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ”:

1. Затвердити Положення про УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, що додається.

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації.ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
24.01.2013 № Р-37/0/3-13

ПОЛОЖЕННЯ
про УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1. УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації (далі – управління), який підпорядковується заступнику голови – керівникові апарату облдержадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, цим Положенням.

3. Положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління затверджуються заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів щодо захисту їх законних прав та інтересів.

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
    організовує:
виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питання організації роботи зі зверненнями громадян та здійснює контроль за їх реалізацією;
єдиний порядок діловодства за зверненнями громадян в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях згідно з вимогами чинного законодавства в Україні;
    забезпечує:
отримання звернень громадян та реагування на порушені у зверненнях питання через структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;
підготовку та проведення особистих прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації у приміщенні облдержадміністрації і за місцем роботи та проживання громадян;

3) опрацьовує звернення громадян до керівництва облдержадміністрації та доручення за зверненнями, які надійшли з центральних органів виконавчої влади, установ, відомств, забезпечує реєстрацію звернень;

4) подає на розгляд керівництву облдержадміністрації звернення громадян, після чого направляє їх структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям, до компетенції яких входить розгляд відповідного звернення;

5) здійснює контроль за виконанням доручень керівництва облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

6) формує та зберігає справи за зверненнями громадян, що були взяті на контроль;

7) проводить:
моніторинг звернень громадян в облдержадміністрації, виконавчих комітетах міських рад та райдержадміністраціях за єдиною програмою;
роз’яснювальну роботу щодо практичної реалізації громадянами України конституційного права на звернення до центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів;
іншу роботу щодо звернень громадян, передбачену чинним законодавством;

8) інформує керівництво облдержадміністрації щодо звернень громадян, які надійшли до облдержадміністрації, надає довідки, звіти, інформацію про питання, порушені громадянами, та вжиті заходи за підсумками розгляду звернень;

9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з питання організації роботи зі зверненнями громадян;

10) перевіряє додержання законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та в райдержадміністраціях; надає методичну допомогу з організації роботи зі зверненнями громадян органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності;

11) готує щоквартально, кожні півроку й щорічно аналітичні відомості та статистичну звітність за результатами роботи для інформування Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

2) залучати в установленому порядку фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за погодженням керівництва цих органів до розгляду звернень громадян, у тому числі й під час проведення особистих прийомів керівництва облдержадміністрації;

3) перевіряти та контролювати стан справ і дотримання вимог законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях; надавати методичну допомогу з організації роботи зі зверненнями громадян органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності;
4) вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян;

5) брати участь у нарадах, засіданнях колегій та інших заходах, на яких розглядаються питання роботи зі зверненнями громадян і які проводяться у райдержадміністраціях, виконавчих комітетах місцевих рад, на підприємствах, установах, організаціях області;

6) проводити семінари, інструктажі, консультації, надавати методичні рекомендації працівникам апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що відносяться до компетенції управління.

7. Організація роботи управління:

1) робота управління ведеться відповідно до щоквартальних (поточних), місячних (оперативних) планів, які складаються на основі плану роботи обласної державної адміністрації, доручень керівництва відповідно до функцій управління;

2) управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

3) діловодство управління ведеться згідно з номенклатурою справ управління.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, інші працівники управління призначаються та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації за пропозицією начальника управління.

9. Начальник управління:
1) здійснює:
керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
інші повноваження, визначені законом;
2) планує роботу управління;
3) визначає посадові обов’язки та кваліфікаційні вимоги працівників управління;
4) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10. Управління має бланки, штампи встановленої форми зі своїм найменуванням.

11. Управління в установленому порядку забезпечується приміщенням, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншими матеріально-технічними засобами, відповідно обладнаним місцем зберігання документів (архівом), а також нормативно-правовою і довідковою літературою з питань організації роботи зі зверненнями громадян.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: