Основні завдання РСО
04.08
18:57
Написати листаВерсія для друку

Герб України                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну таємницю

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3856-XII (
3856-12 ) від 21.01.94, ВВР, 1994, N 16, ст.94 }

{ В редакції Закону
N 1079-XIV (
1079-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 49, ст.428 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 971-IV (
971-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.361
N 1519-IV (
1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320
N 293-VI (
293-17 ) від 21.05.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.252
N 2432-VI ( 2432-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.537
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 2978-VI ( 2978-17 ) від 03.02.2011 }


{ У тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх
відмінках і числах замінено словами "державний орган"
у відповідному відмінку і числі згідно із Законом
N 2432-VI (
2432-17 ) від 06.07.2010 }

Основними завданнями РСО є:

а) недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до
секретної інформації;

б) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими
структурними підрозділами державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій заходів, що
забезпечують охорону державної таємниці;

в) запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам
втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною
інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами,
іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким
не надано допуску та доступу до неї;

г) виявлення та закриття каналів просочення секретної
інформації в процесі діяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;

д) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під
час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею,
та під час здійснення зовнішніх відносин;

е) організація та ведення секретного діловодства; { Пункт "е"
частини восьмої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2432-VI (
2432-17 ) від 06.07.2010 }

є) здійснення контролю за станом режиму секретності в
державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях та на підпорядкованих їм
об'єктах.

РСО мають право:

а) вимагати від усіх працівників державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а
також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо
забезпечення охорони державної таємниці;

б) брати участь у розгляді проектів штатних розписів
державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації та підвідомчих їм установ, підприємств у
частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури та
чисельності працівників цих органів;

в) брати участь у проведенні атестації працівників, що
виконують роботи, пов'язані з державною таємницею, а також у
розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними
актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

г) залучати спеціалістів державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації до
здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

д) здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань
захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у
підрозділах державного органу, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації, а також у підвідомчих їм
установах та підприємствах, давати відповідні рекомендації;

е) здійснювати перевірки додержання режиму секретності на
робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці,
вмісту спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф,
спецчемоданів, спецпапок тощо), наявності документів, виробів та
інших матеріальних носіїв секретної інформації;

є) порушувати перед керівником державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень
режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб
до відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації
щодо обов'язкових для виконання вказівок керівникам підрозділів
державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації та підвідомчих їм установ, підприємств з
питань забезпечення режиму секретності;

ж) брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому
порядку вимагати від працівників державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних
відомостей, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших
порушень режиму секретності;

з) вносити пропозиції керівникові державного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
про припинення робіт, пов'язаних з державною таємницею, в
структурних підрозділах, якщо умови для їх виконання не
відповідають вимогам режиму секретності; опечатувати приміщення,
де ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії
секретної інформації;

и) одержувати від громадян, яким оформляються документи на
допуск до державної таємниці, анкетні дані;

і) використовувати засоби зв'язку та вести в установленому
порядку поштово-телеграфне листування з іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму
секретності;

ї) мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та
штампи установленої форми.

Передача функцій РСО будь-яким іншим підрозділам державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації не допускається.
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: