Як отримати довідку про взяття на облік вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованої території
22.12.2017 16:25

Про запровадження Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переселенців


Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509:
Метою запровадження обліку переміщених осіб є отримання достовірної інформації про категорії, потреби та кількість переміщених осіб в цілому по Україні.


Куди необхідно особисто звертатися для отримання довідки:
до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в райдержадміністраціях, виконавчих органах міських та районних у містах рад;


Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію:
Як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

Заява про взяття на облік підписується заявником або особою, зазначеною в абзацах третьому - шостому пункту 2 цього Порядку, які дають згоду на обробку, використання, зберігання та надання Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну для верифікації персональних даних заявника та особи, від імені якої подається заява, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформація про персональні дані внутрішньо переміщених осіб може передаватися до агенції ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника або його законного представника для надання допомоги.


Видача довідки провадиться:
Прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом.


У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї безоплатно видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

Підстави відмови у видачі довідки: