www.dnipr.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 22 квітня 2024 року
Що нового на сайті?

Архів публікацій
Дніпровський район >> Новини
Оголошення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної власності територіальних громад Дніпровського району Дніпропетровської області, що підлягає передачі в оренду на аукціоні
Версія для друку Написати листа
Оголошення

про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної власності
територіальних громад Дніпровського району
Дніпропетровської області, що підлягає передачі в оренду на аукціоні

Для участі у конкурсі претенденти повинні подати наступну конкурсну документацію:

1. Заява про участь у конкурсі за формою, що додається;

2. Інформаційна довідка, в якій вказується:

- наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу, також додається завірена копія сертифіката;

- перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

- кількість оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

- наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, за підсумками попередніх конкурсів;

- наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування.


2
Продовження додатка 2

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах.

3. Інформація про претендента, яка містить:

- завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб’єкта оціночної діяльності;

- копію паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків претендента;

- відомості про розрахунковий рахунок для оплати послуг суб’єкту оціночної діяльності;

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

4. Пропозиція щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), не більшому, ніж визначено в оголошенні про конкурс, в запечатаному конверті;

Конкурсну документацію претендент подає особисто (або подає уповноважена особа за довіреністю) за адресою: вул. Князя Ярослава Мудрого, 42, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49038, каб. 5, у строк до 12:00 год. 09 лютого 2022 року.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде проводитися конкурсною комісією о 10:00 год. 11 лютого 2022 року, за адресою: вул. Князя Ярослава Мудрого, 42, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49038, каб. 20,

Контактний телефон: (096) 97 48 939.

З переможцем конкурсу в строк до 5 робочих днів з моменту оголошення переможця укладається договір на проведення робіт.


3
Продовження додатка 2

Роботи по виконанню оцінки повинні бути проведені у строк до 10 днів, в результаті яких надається замовнику Звіт про оцінку майна.

Звіт про оцінку майна, оформлений відповідно до чинного законодавства, прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку, надається замовнику.

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна, становить 3,5 тис. грн.

Інформація щодо об’єкта оцінки:

Назва об’єкта оцінки: Нежитлове приміщення;

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Теплична, 7, смт Слобожанське, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52005;

Загальна площа: 11,5 м²;

Балансоутримувач: Дніпровська районна рада Дніпропетровської області;

Власник: Дніпровська районна рада Дніпропетровської області;

Замовник робіт з оцінки: Дніпровська районна рада Дніпропетровської області;

Платник робіт з оцінки: Дніпровська районна рада Дніпропетровської області;

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для передачі в оренду на аукціоні.


____________

Керуюча справами Лариса НЕВЕСЕЛА


Додаток до оголошення про конкурс


ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності


Заявник __________________________________________________________________,(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________ № ___________

Керівник __________________________________________________________________,(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі

__________________________________________________________________ (назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –

__________________________________________________________________,підприємців та громадських формувань – для фізичних осіб – підприємців)

зареєстрованого__________________________________ за № _____________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ № _______________

Розрахунковий рахунок № UA_______________________________________

в _________________________________________________________________

МФО _____________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______________________________

Місцезнаходження (місце проживання)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________

Телефакс __________________________________________________________

Електронна пошта __________________________________________________

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) _________________________________________________________________ (повна назва об'єкта)

«___» ____________ 2022 року

______________ ______________ (підпис) (ПІБ)

М.П. (за наявності)


Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор